A szolgáltató neve: Szabóné Takács Zita ev.

A szolgáltató székhelye és telephelye: 2230, Gyömrő Arany János utca 39.

Bankszámlaszáma: 10402922-50526852-82801002

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: viragalkotora@gmail.com

Adószáma: 67007310-1-33

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság (Pest Megyei Cégbíróság)

Telefonszáma: 06-20-376-5828

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-103826/2016., NAIH-103827/2016.

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Kft.

Székhely címe: 1144 Budapest, Ormánság u 4.,

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968;

https://tarhely.eu/dokumentumok/aszf.pdf

 

Hírlevél küldéshez használt szolgáltató adatai:

Adatkezelő: SalesAutopilot Kft.
Székhely címe: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5
Adószám: 25743500-2-41
Közösségi adószám: HU25743500
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773

https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelési nyilatkozat- www.viragalkotora.hu

 1. évi CXII. törvény célja, hogy az adatkezelők tiszteletben tartsák a természetes személyek magánszféráját. Ennek értelmében minden adatkezelőnek el kell készítenie az adatkezelési nyilatkozatot, amiben arról nyilatkozik, hogy a rendelkezésére bocsátott információkat milyen formában kezeli.

viragalkotora.hu oldalon rendelkezésre bocsátott adatok esetében az alábbi információkat fontos ismerni.

Adatkezelő: Szabóné Takács Zita

Cím: 2209, Péteri, Szent István utca 23.

Telefonszám: +36-20-376-5828

E-mail cím: viragalkotora@gmail.com

Nyilvántartási szám: NAIH-103826/2016., NAIH-103827/2016.

 1. A személyes adatokat rendelkezésre bocsátó (továbbiakban felhasználó) személyes adatait az adatkezelő rendelkezésére bocsájtja személyesen, e-mailben, telefonon, vagy a honlapon elhelyezett hírlap feliratkozással.
  A Felhasználó által megadott és tárolt személyes adatok köre: Név, Telefonszám, e-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Érdeklődési kör
  Webshopban történt rendelés során a megadott adatok körébe tartozik továbbá a számlázási és szállítási cím.
 1. Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok helyességét nem tudja ellenőrizni, így a megadott adatokért és azok felhasználásáért a felhasználó vállal felelősséget.
 1. Az adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozásnál megadott adatokat harmadik fél számára nem adja ki. A rendelkezésére bocsátott adatokat hírlevél küldés, tájékoztatás, és marketing célú megkeresésre használja fel. Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat mailmaster szoftver segítségével kezeli.
  Webshopban történt rendelések során a megrendelő adatait a kézbesítő futárszolgálat számára átadja, hogy a megrendelést teljesíteni tudják. Futárszolgálat: FoxPost Zrt, 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 1. A felhasználó által megadott adatok egészen addig tárolhatók, amíg a felhasználó írásban egyértelműen nem jelzi az adatbázisból való törlési szándékát. Ezt megteheti e-mailben: viragalkotora@gmail.com, vagy az adatkezelő által kiküldött e-mailben található leiratkozás link segítségével.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Köszönöm, hogy megtisztelsz bizalmaddal és hasznosnak ítéled az általam küldött információkat.

Következő Alkotóra

Legutóbbi bejegyzések

Korábbi munkáim képekben

Kategóriák

Népszerű címkék